האם התמריצים של תמ"א 38 (כגון איטום גגות ע''י חברת איטום מומלצת) מועילים לישובי הפריפריה

תכנית המתאר הארצית, המכונה תמ"א, התגבשה במסגרת המדיניות הממשלתית במחציתה הראשונה של שנות שנות ה2000. תכנית מתאר זו גובשה לכדי עמדות ברורות ותכנית תפעול ארצית, זאת אחר שממצאים רבים שנבחנו על עמידות הבניינים בישראל הציג מצב מדאיג למדי. הדוחות הראו על אחוזים גבוהים של מבנים בישראל אשר לא עומדים בפני פורענויות של רעידות אדמה. המבנים שסובלים מלקויות אלו הם מבנים הנמצאים באזורי הפריפריה ומבנים ישנים הנמצאים באזור המרכז הנבנו לפני 1980. הניסיון הראשוני להציל את המצב הקיים נעשה דרך מתן תמריצים שונים שידרבנו את דיירי המבנים האלו להסכים למממן שיפוץ כוללני של המבנה הקיים, הכולל חיזוק השלט הקיים על ידי שיטות הנדסה חדישות שבראשם הוספת ברזלים. לשיטת מתקני הנוסח של תכנית מתאר זה. נתינת תמריצים שונים תביא לידי מימוש של התכנית.

מהם התמריצים ומהם הביקורת על תמריצים אלו על זאת ננסה לענות במאמר זה.
בנוהג שבעולם בארצנו אם דייר מעוניין להוסיף תוספת בנייה לבניינו על מנת להשביח את נכס הדירה הרי שעליו להיכנס למסכת ביוקרטית ענפה הכוללת עניינים רבים. ראשית עליו לשלם אגרות על תכנון בנייה לשבח נכס. בנוסף לכך עליו לשלם מס שבח. זאת ועוד, כל הליך התכנון והאישורים כרוכים בעלויות רבות וגדולות. לקיצורו של דבר, תוספת מבנה לבניין הקיים, בין אם מדובר בהוספת גג חנייה ולא בתיקונים כמו איטום גגות ע''י חברת איטום מומלצת או בדיקת לחץ מים או בדיקות קונסטרוקציה, היא מלאכה לא פשוטה בכלל. רק מי שיש לאל ידו או שמובטח לו שהשבחת הנכס תביא לתשואה רבתית כמו דירות במרכז תל אביב וירושלים ימצא עניין בתמריצים אלו. לפי זה יוצא שהענקת תמריצים שונים לדיירי מבנים ישנים כדי שישפצו את ביתם בין אם מדובר בהוספת גג חדר או איטום גגות ובנוסף לכך ישפצו את השלד המבני הרי היא לא רלוונטית בהרבה מן המקרים פרט לבעלי אינטרס ולבעלי עניין המעוניינים לנצל את התמריצים האלו להשקעות נדל"ן. למה הכוונה בכך?

פשוט לומר שבעלי דירות הנמצאות באזורים נדלנ"יים מבוקשים ישישו לקראת זה. שאת משום שהרצון העיקרי שלהם הוא להשביח את הנכס שלהם על מנת שיוכלו להשכיר אותו או למכור אותו במחיר גבוה בהרבה מהמחיר הנוכחי של הדירה. כלומר, האינטרס של בעלי הדירות האלו הוא בכל מקרה להשביח את הנכס שלהם באיזשהו אופן בין אם מדובר בהוספת גג או תוספת חדר וכיוצא בזה. אלא שעלויות ההשבחה עולות גם עולות בנוסף לעלויות הגבוהות יש לקחת בחשבון את הביוקרטיה העירונית שמקשה מאוד על הפרויקט. אלא שאם קיימת בפניהם אפשרות להנחות משמעותיות בהטלות השבח ובביוקרטיה הרי שהם ינצלו זאת לטובתם בטענה שהם אכן מעוניינים לתחזק את המבנה הקיים. אך מה יעשו בעלי הדירות בפריפריה הרי אין לאל ידם להוציא סכומים אלו על השבחת נכס משום שאין להם אינטרס להשביח את הנכס שלהם לצורך שכירות או מכירה. רוב בעלי הדירות באזורי הפריפריה הרי לא מעוניינים להשביח את הנכס אז כיצד יוכל דייר אחד לכוף את חבירו .יוצא אם כן שתמריצים אלו לא רלוונטיים כלל באזורי הפריפריה אז לכאורה מה הועילו חכמים בתקנתם.
היכנסו לפרטים נוספים לאתר hb-itum.co.il